تیغه آسیاب

تیغه آسیاب

تیغه آسیاب|تیغه های آسیاب | لوازم یدکی آسیاب مزر- فیورنزاتو - فاما - فائما و غیره


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


 تیغه آسیاب رنچیلیو / اوبل چپگرد قطر ۵۰ میلی

تیغه آسیاب رنچیلیو / اوبل چپگرد قطر ۵۰ میلی

 تیغه آسیاب رنچیلیو / اوبل چپگرد قطر ۵۰ میلیچرخش سمت چپقطر خارجی : ۵۰ میلیمترقطر داخلی : ۳۱ میلیمترضخامت :  ۸ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ ع..

 تیغه آسیاب کونیکال برازیلیا / روسسی قطر۶۴ میلیمترچپگرد

تیغه آسیاب کونیکال برازیلیا / روسسی قطر۶۴ میلیمترچپگرد

 تیغه آسیاب کونیکال برازیلیا / روسسی قطر۶۴ میلیمترچپگردچرخش چپگردقطر خارجی : ۶۴ میلیمترقطر داخلی :۳۸ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمترتعداد سوراخ :۳..

SM96 تیغه آسیاب سن مارکوقطر۸۴ میلی مدل

SM96 تیغه آسیاب سن مارکوقطر۸۴ میلی مدل

SM96 تیغه آسیاب سن مارکوقطر۸۴ میلی مدلچرخش سمت راستقطر خارجی : ۸۴ میلیمترقطر داخلی : ۴۶ میلیمترضخامت :  ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب آریستارکو / گاجا قطر۵۸ میلیمتر

تیغه آسیاب آریستارکو / گاجا قطر۵۸ میلیمتر

تیغه آسیاب آریستارکو / گاجا قطر۵۸ میلیمتر چرخش سمت راستقطر خارجی : ۵۸ میلیمترقطر داخلی : ۳۶ میلیمترضخامت : ۸ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب آستوریا / اوبل / بتزرا قطر۶۴ میلیمتر

تیغه آسیاب آستوریا / اوبل / بتزرا قطر۶۴ میلیمتر

تیغه آسیاب آستوریا / اوبل / بتزرا قطر۶۴ میلیمترقطر خارجی : ۶۴ میلیقطر داخلی : ۳۸ میلیضخامت : ۹ میلیتعداد سوراخ :۳ عدد..

تیغه آسیاب آستوریا قطر۷۰ میلیمتر

تیغه آسیاب آستوریا قطر۷۰ میلیمتر

تیغه آسیاب آستوریا قطر۷۰ میلیمتر ..

تیغه آسیاب الکترا قطر ۵۷٫۵ میلیمتر

تیغه آسیاب الکترا قطر ۵۷٫۵ میلیمتر

تیغه آسیاب الکترا قطر ۵۷٫۵ میلیمترقطر خارجی ۵۷٫۵قطر داخلی ۳۲ میلیمترضخامت ۸ میلیمتر Suitable for ELEKTRA (mod.MS-MSC) coffee grinders..

تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل  قطر۷۵ میلیمتر چپگرد

تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل قطر۷۵ میلیمتر چپگرد

تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل  قطر۷۵ میلیمتر چپگرد چرخش سمت چپقطر خارجی : ۷۵ میلیمترقطر داخلی : ۴۳ میلیمترضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سورا..

تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل / گلوبوقطر۷۵ میلیمتر تیتانیوم

تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل / گلوبوقطر۷۵ میلیمتر تیتانیوم

تیغه آسیاب انفیم / مکاف / اوبل / گلوبوقطر۷۵ میلیمتر تیتانیومچرخش سمت چپجنس : تیتانیوم قطر خارجی : ۷۵ میلیمترقطر داخلی : ۴۳ میلیمترضخامت : ۹۸ میلی..

تیغه آسیاب انفیم اسپشال قطر۷۵ میلیمتر

تیغه آسیاب انفیم اسپشال قطر۷۵ میلیمتر

تیغه آسیاب انفیم اسپشال قطر۷۵ میلیمتر چرخش سمت چپقطر خارجی : ۷۵ میلیمترقطر داخلی : ۴۳٫۵میلیمترضخامت : ۹٫۳ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب انفیم اسپشال قطر۷۵ میلیمتر

تیغه آسیاب انفیم اسپشال قطر۷۵ میلیمتر

تیغه آسیاب انفیم اسپشال قطر۷۵ میلیمترچرخش سمت چپقطر خارجی : ۷۵ میلیمترقطر داخلی : ۴۳٫۵ میلیمترضخامت : ۹٫۳ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب انفیم اسپشال۴۵۰قطر۷۵ میلیمتر

تیغه آسیاب انفیم اسپشال۴۵۰قطر۷۵ میلیمتر

تیغه آسیاب انفیم اسپشال۴۵۰قطر۷۵ میلیمترچرخش سمت چپجنس تیتانیومقطر خارجی : ۷۵ میلیمترقطر داخلی : ۴۳٫۵میلیمترضخامت : ۹٫۳ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عد..

تیغه آسیاب انفیم قطر۶۴ میلیمتر چپگرد

تیغه آسیاب انفیم قطر۶۴ میلیمتر چپگرد

تیغه آسیاب انفیم قطر۶۴ میلیمتر چپگردچرخش سمت چپقطر خارجی : ۶۴ میلیمترقطر داخلی : ۳۶ میلیمترضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب انفیم قطر۶۴ میلیمتر چپگرد تیتانیوم

تیغه آسیاب انفیم قطر۶۴ میلیمتر چپگرد تیتانیوم

تیغه آسیاب انفیم قطر۶۴ میلیمتر چپگرد تیتانیومچرخش سمت چپقطر خارجی : ۶۴ میلیمترقطر داخلی : ۳۶ میلیمترضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب اوبل چپگرد

تیغه آسیاب اوبل چپگرد

تیغه آسیاب اوبل چپگردقطر خارجی ۶۴ میلیمترقطر داخلی ۳۸ میلیمترضخامت ۹ میلیمتر..

تیغه آسیاب تیتانیوم یوروکا مدل میتوس سایز ۷۵ راستگرد

تیغه آسیاب تیتانیوم یوروکا مدل میتوس سایز ۷۵ راستگرد

تیغه آسیاب تیتانیوم یوروکا مدل میتوس قطرخارجی ۷۵ راستگردقطر داخلی ۳۷٬۵ میل ضخامت ۹ میل..

تیغه آسیاب دایتینگ قطر ۱۲۰ میلیمتر

تیغه آسیاب دایتینگ قطر ۱۲۰ میلیمتر

تیغه آسیاب دایتینگ قطر ۱۲۰ میلیمترتیغه آسیاب چپگردقطر خارجی : ۱۲۰ میلیمترقطر داخلی : ۶۱ میلیمترضخامت : ۹ میلیمتر ۴ سوراخهمناسب برای مدلهای : Mod...

تیغه آسیاب دیتینگ قطر ۸۰ میلیمتر چپگرد اوریجینال

تیغه آسیاب دیتینگ قطر ۸۰ میلیمتر چپگرد اوریجینال

تیغه آسیاب دیتینگ قطر ۸۰ میلیمتر چپگرد اوریجینال قطر خارجی ۸۰ میلیمتر قطر داخلی ۴۱ میلیمتر ضخامت ۹ میلیمتر تعداد سوراخ ۲ عددساخت سوئیسمناسی برای م..

تیغه آسیاب رنچیلیوقطر۶۴ میلی برای مدل MD50

تیغه آسیاب رنچیلیوقطر۶۴ میلی برای مدل MD50

تیغه آسیاب رنچیلیوقطر۶۴ میلی برای مدل MD50چرخش سمت چپقطر خارجی : ۶۴ میلیمترقطر داخلی : ۳۸ میلیمترضخامت :  ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب ساعکو قطر ۴۳ میلیمتر چپگرد

تیغه آسیاب ساعکو قطر ۴۳ میلیمتر چپگرد

تیغه آسیاب ساعکو قطر ۴۳ میلیمتر چپگردقطر خارجی ۴۳ میلیقطر داخلی ۲۵ میلیضخامت ۶٬۵ میلیتعداد سوراخ مونتاژ ۳ عددجهت چرخش چپگرد..

تیغه آسیاب سن مارکو نیمه کونیکال قطر۸۴ میلی

تیغه آسیاب سن مارکو نیمه کونیکال قطر۸۴ میلی

تیغه آسیاب سن مارکو نیمه کونیکال قطر۸۴ میلیتیغه آسیاب سن مارکو نیمه کونیکال قطر۸۴ میلیچرخش سمت راستقطر خارجی : ۸۴ میلیمترقطر داخلی : ۴۶ میلیمتر ق..

تیغه آسیاب سن مارکوقطر۶۴ میلی

تیغه آسیاب سن مارکوقطر۶۴ میلی

تیغه آسیاب سن مارکوقطر۶۴ میلیچرخش سمت راستقطر خارجی : ۶۴ میلیمترقطر داخلی : ۳۷ میلیمترضخامت :  ۸٫۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد..

تیغه آسیاب سیمونلی قطر ۶۴ میل راستگرد

تیغه آسیاب سیمونلی قطر ۶۴ میل راستگرد

تیغه آسیاب سیمونلی قطر ۶۴ میل راستگردقطر خارجی ۶۴ میلی قطر داخلی ۳۸ میلی ضخامت ۹ میلی..

تیغه آسیاب ضد زنگ انفیم اسپشال قطر۵۰ میلیمتر

تیغه آسیاب ضد زنگ انفیم اسپشال قطر۵۰ میلیمتر

تیغه آسیاب ضد زنگ انفیم اسپشال قطر۵۰ میلیمتر چرخش سمت چپقطر خارجی : ۵۰ میلیمترقطر داخلی : ۳۰ میلیمترتعداد سوراخ : ۳ عدد..

نمايش 1 تا 24 از 87 (4 صفحه)