خازنها

خازنها

خازنهای دستگاه اسپرسو


مقایسه کالا (0)


خازن چیمبالی ۱۰ یو اف ۵۰۰ ولت

خازن چیمبالی ۱۰ یو اف ۵۰۰ ولت

خازن چیمبالی ۱۰ یو اف ۵۰۰ ولت..

خازن ۱۰یواف۴۵۰ولت مناسب برای موتورهای الکتریک

خازن ۱۰یواف۴۵۰ولت مناسب برای موتورهای الکتریک

خازن ۱۰یواف۴۵۰ولت مناسب برای موتورهای الکتریک..

خازن ۱۰یواف۴۵۰ولت مناسب برای موتورهای الکتریک

خازن ۱۰یواف۴۵۰ولت مناسب برای موتورهای الکتریک

خازن ۱۰یواف۴۵۰ولت مناسب برای موتورهای الکتریک..

خازن ۱۲٬۵ یواف ۴۵۰ ولت

خازن ۱۲٬۵ یواف ۴۵۰ ولت

خازن ۱۲٬۵ یواف ۴۵۰ ولت ..

خازن ۶٫۳ یو اف

خازن ۶٫۳ یو اف

خازن ۶٫۳ یو اف..

خازن ۷ یو اف ۲۳۰ ولت

خازن ۷ یو اف ۲۳۰ ولت

خازن ۷ یو اف ۲۳۰ ولت..

خازن ۸ یو اف ۵۰۰ وات

خازن ۸ یو اف ۵۰۰ وات

خازن ۸ یو اف ۵۰۰ وات..

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)