فیلترها

فیلترها

فیلترهای دستگاه اسپرسو 


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


فیلتر آب ضدزنگ گاجا

فیلتر آب ضدزنگ گاجا

فیلتر آب ضدزنگ گاجا..

فیلتر ضدزنگ برای پمپهای کوچک

فیلتر ضدزنگ برای پمپهای کوچک

فیلتر ضدزنگ برای پمپهای کوچک قطر ۱۱ میلیمترارتفاع ۷٬۵ میلیمترمناسب برای آستوریا - وگا - و پمپهای غیره..

فیلتر ضدزنگ کنتاکتور ولومتریک لاچیمبالی

فیلتر ضدزنگ کنتاکتور ولومتریک لاچیمبالی

فیلتر ضدزنگ کنتاکتور ولومتریک لاچیمبالیقطر ۷ میلیارتفاع ۱٬۵ میلی..

فیلتر ضدزنگ کونیک قطر ۵ میلی ارتفاع ۳۹٬۳

فیلتر ضدزنگ کونیک قطر ۵ میلی ارتفاع ۳۹٬۳

فیلتر ضدزنگ کونیک قطر ۵ میلی ارتفاع ۳۹٬۳بی اف سی رویال..

فیلتر پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ ام

فیلتر پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ ام

فیلتر پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ ام..

فیلترآب زاویه دار ۱/۴ حداکثر فشار ۱۶ بار

فیلترآب زاویه دار ۱/۴ حداکثر فشار ۱۶ بار

فیلترآب زاویه دار ۱/۴ حداکثر فشار ۱۶ بار..

فیلترآب قطر۸

فیلترآب قطر۸

فیلترآب قطر۸ ..

فیلترآب قطر۸ میلیمتر طول ۴۹ میلی

فیلترآب قطر۸ میلیمتر طول ۴۹ میلی

فیلترآب قطر۸ میلیمتر طول ۴۹ میلی..

فیلتربزرگ پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ اف

فیلتربزرگ پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ اف

فیلتربزرگ پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ اف..

فیلترضد زنگ ورودی شیر آب قطر ۱۰ میلیمتر

فیلترضد زنگ ورودی شیر آب قطر ۱۰ میلیمتر

فیلترضد زنگ ورودی شیر آب قطر ۱۰ میلیمتر..

فیلترضد زنگ ۱۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی

فیلترضد زنگ ۱۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی

فیلترضد زنگ ۱۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی..

فیلترضد زنگ ۸٬۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی

فیلترضد زنگ ۸٬۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی

فیلترضد زنگ ۸٬۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی..

فیلترضدزنگ لاسپازیاله

فیلترضدزنگ لاسپازیاله

فیلترضدزنگ لاسپازیالهقطر ۸ میلیمترارتفاع ۱٬۵ میلیمتر..

فیلترضدزنگ پمپ قطر۲۶ ضخامت ۳ میلیمتر

فیلترضدزنگ پمپ قطر۲۶ ضخامت ۳ میلیمتر

فیلترضدزنگ پمپ قطر۲۶ ضخامت ۳ میلیمتر ..

فیلترکوچک برای پمپ ورودی ۳/۸ خروجی ۳/۸

فیلترکوچک برای پمپ ورودی ۳/۸ خروجی ۳/۸

فیلترکوچک برای پمپ   ورودی ۳/۸ خروجی ۳/۸ طول ۱۰٬۵ میلیمتر همراه با فیلترهکس۲۰مناسب برای آستوریا - وگا و غیره..

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)