بسکت داخل پورتا فیلتر

بسکت داخل پورتا فیلتر

بسکت داخل پورتا فیلتر


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بسکت داخل پورتا فیلتر سن مارکو

بسکت داخل پورتا فیلتر سن مارکو

بسکت داخل پورتا فیلتر سن مارکو ۱ کاپ ۸ گرمیارتفاع : ۲۱٬۳ میلیمترقطر : ۶۶ میلیمتر..

بسکت داخل پورتا فیلتر گاجا  یک کاپ۷ گرمی

بسکت داخل پورتا فیلتر گاجا یک کاپ۷ گرمی

بسکت داخل پورتا فیلتر گاجا یک کاپ۷ گرمی..

بسکت داخل پورتا فیلتر گاجا ۱۴ گرمی

بسکت داخل پورتا فیلتر گاجا ۱۴ گرمی

بسکت داخل پورتا فیلتر گاجا ۱۴ گرمی..

بسکت داخل پورتا فیلترسایز۵۸ ۲۴ گرمی

بسکت داخل پورتا فیلترسایز۵۸ ۲۴ گرمی

بسکت داخل پورتا فیلترسایز۵۸ ۲۴ گرمی..

بسکت داخل پورتا فیلتر۲ کاپ دالاکورته

بسکت داخل پورتا فیلتر۲ کاپ دالاکورته

بسکت داخل پورتا فیلتر۲ کاپ دالاکورته..

بسکت فیلتر قهوه فائما ۲ کاپ ۱۴ گرمی

بسکت فیلتر قهوه فائما ۲ کاپ ۱۴ گرمی

بسکت فیلتر قهوه فائما ۲ کاپ ۱۴ گرمی با روکش تفلنعمق : ۲۴٬۵ میلیمترقطر : ۷۰ میلیمتر..

بسکت فیلتر قهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ

بسکت فیلتر قهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ

بسکت فیلتر قهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپعمق : ۲۴٬۵ میلیمترقطر : ۷۰ میلیمترIt fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera,Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanr..

بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۲ گرمی

بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۲ گرمی

بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۲ گرمیارتفاع : ۲۲ میلیمترقطر : ۷۰ میلیمترIt fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sa..

بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۴ گرمی

بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۴ گرمی

بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۴ گرمیIt fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, other...

بسکت فیلتر قهوه ۳ کاپ۱۸ گرمی

بسکت فیلتر قهوه ۳ کاپ۱۸ گرمی

بسکت فیلتر قهوه ۳ کاپ۱۸ گرمیارتفاع : ۲۴ میلیمترقطر : ۶۹ میلیمترIt fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, San..

بسکت فیلتر کور بدون خروجی

بسکت فیلتر کور بدون خروجی

بسکت فیلتر کور بدون خروجیارتفاع : ۱۷ میلیمترقطر : ۶۸ میلیمترIt fits: Cimbali, Faema, Rancilio, Vibiemme,Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal,Elektra, SV,..

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۶ گرم

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۶ گرم

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۶ گرم ارتفاع : ۱۹ میلیمترقطر : ۷۰ میلیمترIt fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV,..

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۶ گرم آستوریا

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۶ گرم آستوریا

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۶ گرم آستوریاارتفاع : ۲۰ میلیمترقطر: ۷۰ میلمتر..

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۷ گرم

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۷ گرم

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۷ گرم ارتفاع : ۲۴ میلیمترقطر : ۶۹٬۵ میلیمتر..

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۷ گرم لا اب تفلن

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۷ گرم لا اب تفلن

بسکت فیلترقهوه ۱ کاپ ۷ گرم لا اب تفلنارتفاع : ۲۴ میلیمترقطر : ۶۹٬۵ میلیمترIt fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elekt..

بسکت فیلترقهوه ۱۲ گرمی آستوریا

بسکت فیلترقهوه ۱۲ گرمی آستوریا

بسکت فیلترقهوه ۱۲ گرمی آستوریاارتفاع : ۲۲ میلیمترقطر: ۷۰ میلمتربا سوراخهای میکرو برای جلوگیری از رفتن تفاله قهوه در فنجان It fits: Faema, Rancili..

بسکت فیلترقهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ آستوریا

بسکت فیلترقهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ آستوریا

بسکت فیلترقهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ آستوریاارتفاع : ۲۴٬۵ میلیمترقطر: ۷۰ میلمتربا سوراخهای میکروبرای جلوگیری از رفتن تفاله قهوه در فنجانIt fits: Faema, Rancil..

بسکت فیلترقهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ لاسپازیاله

بسکت فیلترقهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ لاسپازیاله

بسکت فیلترقهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ لاسپازیاله..

بسکت فیلترقهوه ۳ کاپ لاسپازیاله

بسکت فیلترقهوه ۳ کاپ لاسپازیاله

بسکت فیلترقهوه ۳ کاپ لاسپازیالهارتفاع : ۳۲ میلیمتر..

بسکت فیلترقهوه ۳ کاپ ۲۱ گرم

بسکت فیلترقهوه ۳ کاپ ۲۱ گرم

بسکت فیلترقهوه ۳ کاپ ۲۱ گرم ارتفاع :۲۸ میلیمترقطر : ۷۰ میلیمترIt fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV,..

بسکت فیلترقهوه ۷ گرمی ۱ کاپ با سوراخهای میکرو

بسکت فیلترقهوه ۷ گرمی ۱ کاپ با سوراخهای میکرو

بسکت فیلترقهوه ۷ گرمی ۱ کاپ با سوراخهای میکروبرای جلوگیری از رد شدن تفاله قهوه و ماندن ان درفنجان ..

بسکت پورتا فیلتر آورورا - برونییتی۱ کاپ

بسکت پورتا فیلتر آورورا - برونییتی۱ کاپ

بسکت پورتا فیلتر آورورا - برونییتی۱ کاپ ۷ و۹ گرم..

بسکت پورتا فیلتر اوریجینال لاسپازیاله ۲ کاپ ۱۲ گرمی

بسکت پورتا فیلتر اوریجینال لاسپازیاله ۲ کاپ ۱۲ گرمی

بسکت پورتا فیلتر اوریجینال لاسپازیاله ۲ کاپ ۱۲ گرمی..

بسکت پورتا فیلتر کوئیک میل ۱ کاپ

بسکت پورتا فیلتر کوئیک میل ۱ کاپ

بسکت پورتا فیلتر کوئیک میل ۱ کاپ..

نمايش 1 تا 24 از 62 (3 صفحه)