المنتهای بویلر

المنتهای بویلر

المنتهای بویلر دستگاه های اسپرسو


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


المنت بویل سن مارکو ۱گروپ۱۷۵۰وات۲۳۰ولت

المنت بویل سن مارکو ۱گروپ۱۷۵۰وات۲۳۰ولت

المنت بویل سن مارکو ۱گروپ۱۷۵۰وات۲۳۰ولتطول کامل ۱۳۰ میلیمتر..

المنت بویلر رنچیلیو۳ گروپ ۳۹۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولت

المنت بویلر رنچیلیو۳ گروپ ۳۹۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولت

المنت بویلر رنچیلیو۳ گروپ ۳۹۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولتطول کامل ۳۸۰ میلیمتر..

المنت بویلر رنچیلیو۳ گروپ ۶۰۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولت

المنت بویلر رنچیلیو۳ گروپ ۶۰۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولت

المنت بویلر رنچیلیو۳ گروپ ۶۰۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولتطول کامل ۳۸۰ میلیمتر..

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۱۲۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۱۶۰ میلیمتر

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۱۲۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۱۶۰ میلیمتر

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۱۲۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۱۶۰ میلیمتر Original code 141000402 poles, fitting d.1''.Suitable for NUOVA SIMONELLI (mod. MUSICA, O..

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۲۳۰ ولت۱۲۰۰وات طول ۱۵۵ میلیمتر

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۲۳۰ ولت۱۲۰۰وات طول ۱۵۵ میلیمتر

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۲۳۰ ولت۱۲۰۰وات طول ۱۵۵ میلیمتر ..

المنت بویلر لاسپازیاله ۲ گروپ ۲۸۰۰ وات

المنت بویلر لاسپازیاله ۲ گروپ ۲۸۰۰ وات

المنت بویلر لاسپازیاله ۲ گروپ ۲۸۰۰ واتمناسب برای Spaziale: New - Seletron Plus - Super 3000 - S3 - S40 - S5..

المنت بویلر لاپاوونی۲ گروپ ۱۳۰۰ وات ۲۲۰ ولت

المنت بویلر لاپاوونی۲ گروپ ۱۳۰۰ وات ۲۲۰ ولت

المنت بویلر لاپاوونی۲ گروپ ۱۳۰۰ وات ۲۲۰ ولت..

المنت بویلر گاجا ۱گروپ ۲۰۰۰وات ۲۳۰ولت

المنت بویلر گاجا ۱گروپ ۲۰۰۰وات ۲۳۰ولت

المنت بویلر گاجا ۱گروپ ۲۰۰۰وات ۲۳۰ولتمناسب برای مدلهای ای۹۰/دی۹۰طول کامل ۱۴۰ میلیمتر..

المنت بویلر ۱و۲ گروپ رنچیلیو ۳۰۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولت

المنت بویلر ۱و۲ گروپ رنچیلیو ۳۰۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولت

المنت بویلر ۱و۲ گروپ رنچیلیو ۳۰۰۰وات ۲۳۰/۳۸۰ولتطول کامل ۲۱۰ میلیمتر..

المنت بویلرفامیلی دستگاه نیمه صنعتی ۱۰۰۰وات

المنت بویلرفامیلی دستگاه نیمه صنعتی ۱۰۰۰وات

المنت بویلرفامیلی دستگاه نیمه صنعتی ۱۰۰۰واتقطر ۵۰ میلیمتر طول ۹۰ میلیمتر..

المنت بویلرلاسنمارکو ۳گروپ۲۰۰۰وات۲۳۰ولت

المنت بویلرلاسنمارکو ۳گروپ۲۰۰۰وات۲۳۰ولت

المنت بویلرلاسنمارکو ۳گروپ۲۰۰۰وات۲۳۰ولت..

المنت بویلر۲۷۰۰وات۲۲۰ولت سیمونلی پرمیر

المنت بویلر۲۷۰۰وات۲۲۰ولت سیمونلی پرمیر

المنت بویلر۲۷۰۰وات۲۲۰ولت سیمونلی پرمیر طول ۱۸۰ میلیمتر..

المنت بویلر۴۵۰۰وات۲۲۰ولت سیمونلی۲/۳گروپ طول ۳۴۰ میلیمتر

المنت بویلر۴۵۰۰وات۲۲۰ولت سیمونلی۲/۳گروپ طول ۳۴۰ میلیمتر

المنت بویلر۴۵۰۰وات۲۲۰ولت سیمونلی۲/۳گروپ طول ۳۴۰ میلیمتر..

المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات

المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات

المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات..

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام۳۰۰۰وات ۲گروپ

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام۳۰۰۰وات ۲گروپ

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام۳۰۰۰وات ۲گروپ..

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام۴۰۰۰ وات ۲گروپ

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام۴۰۰۰ وات ۲گروپ

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام۴۰۰۰ وات ۲گروپطول ۳۴۰ میلیمتر با مهره..

المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ولت

المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ولت

المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ولتطول ۲۵۰ میلیمتر با مهره..

المنت حراتی برازیلیا ۱ گروپ ۱۸۰۰ وات ۳۸۰ ولت

المنت حراتی برازیلیا ۱ گروپ ۱۸۰۰ وات ۳۸۰ ولت

المنت حراتی برازیلیا ۱ گروپ ۱۸۰۰ وات ۳۸۰ ولتطول ۱۷۰ میلیمتر با مهره..

المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت

المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت

المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات ۲۳۰ ولتطول ۷۲۰ میلیمتر با مهره..

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰۰ ولت

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰۰ ولت

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰۰ ولت..

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۴۵۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۴۵۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت

المنت حراتی کاریمالی / سن رمو۴۵۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولتطول ۳۲۰ میلیمتر با مهره ..

المنت حراتی کاریمالی / وی بی ام / پاوونی ۱۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت

المنت حراتی کاریمالی / وی بی ام / پاوونی ۱۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت

المنت حراتی کاریمالی / وی بی ام / پاوونی ۱۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت رزوه ۱/۴ طول ۱۳۵ میلیمترSuitable to: Vibiemme Superdomobar, Pavoni, Carimali, La Marzocco...

المنت حراتی کونتی / وی بی ام ۱۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت

المنت حراتی کونتی / وی بی ام ۱۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت

المنت حراتی کونتی / وی بی ام ۱۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت..

المنت حراتی کونتی /۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت

المنت حراتی کونتی /۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت

المنت حراتی کونتی /۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولتطول ۲۷۰ میلیمتر..

نمايش 1 تا 24 از 160 (7 صفحه)