دریچه ها توپی

دریچه ها توپی

دریچه ها توپی


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


دریچه توپی 1'' اف 1'' اف دی ان ۲۵

دریچه توپی 1'' اف 1'' اف دی ان ۲۵

دریچه توپی 1'' اف 1'' اف دی ان ۲۵..

دریچه توپی سایز ۱/۲اف ۱/۲ اف دی ان۱۵

دریچه توپی سایز ۱/۲اف ۱/۲ اف دی ان۱۵

دریچه توپی سایز ۱/۲اف ۱/۲ اف دی ان۱۵..

دریچه توپی سایز ۱/۲ام ۱/۲ اف

دریچه توپی سایز ۱/۲ام ۱/۲ اف

دریچه توپی سایز ۱/۲ام ۱/۲ اف ..

دریچه توپی سایز۱/۴ اف ۱/۸ ام

دریچه توپی سایز۱/۴ اف ۱/۸ ام

دریچه توپی سایز۱/۴ اف ۱/۸ ام..

دریچه توپی سایز۱/۴ام ۱/۴ام

دریچه توپی سایز۱/۴ام ۱/۴ام

دریچه توپی سایز۱/۴ام ۱/۴امطول : ۴۰٫۵ میلیمتر..

دریچه توپی سایز۱/۴ام ۱/۴ام طول ۵۸ میلیمتر

دریچه توپی سایز۱/۴ام ۱/۴ام طول ۵۸ میلیمتر

دریچه توپی سایز۱/۴ام ۱/۴ام طول ۵۸ میلیمتر..

دریچه توپی کاهش جریان ۴ موقعیتی ۱/۲ نیکل

دریچه توپی کاهش جریان ۴ موقعیتی ۱/۲ نیکل

دریچه توپی کاهش جریان ۴ موقعیتی ۱/۲ نیکل..

دریچه توپی ۳/۸ اف ۳/۸ اف

دریچه توپی ۳/۸ اف ۳/۸ اف

دریچه توپی ۳/۸ اف ۳/۸ اف..

دریچه توپی ۳/۸ ام ۳/۸ اف

دریچه توپی ۳/۸ ام ۳/۸ اف

دریچه توپی ۳/۸ ام ۳/۸ اف..

سوپاپ سوزنی سایز۱/۸اف اف

سوپاپ سوزنی سایز۱/۸اف اف

سوپاپ سوزنی سایز۱/۸اف افFlow regulation. Brass plunger, NBR gasket, P max 18 bar, T -10C°+80C°..

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)