اورینگ

اورینگ

اورینگ دستگاه های اسپرسو


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


اورینگ اتصال داخل زانویی به شیر برقی چیمبالی/ فائما

اورینگ اتصال داخل زانویی به شیر برقی چیمبالی/ فائما

اورینگ اتصال داخل زانویی به شیر برقی چیمبالی/ فائما Original cod. 401235020..

اورینگ اتصال شیر بخار وآب وگا/آستوریا ۱۰٫۷۸×۲٫۶۲ میلی

اورینگ اتصال شیر بخار وآب وگا/آستوریا ۱۰٫۷۸×۲٫۶۲ میلی

اورینگ اتصال شیر بخار وآب وگا/آستوریا ۱۰٫۷۸×۲٫۶۲ میلی ..

اورینگ اتصال لوله بخار سیمونلی ۱۰٫۲۰×۲٫۵۰ پت تی اف

اورینگ اتصال لوله بخار سیمونلی ۱۰٫۲۰×۲٫۵۰ پت تی اف

اورینگ اتصال لوله بخار سیمونلی ۱۰٫۲۰×۲٫۵۰ پت تی اف..

اورینگ برازیلیا ای پی دی ام مناسب برای فیلتر اتصال پمپ

اورینگ برازیلیا ای پی دی ام مناسب برای فیلتر اتصال پمپ

اورینگ برازیلیا ای پی دی ام مناسب برای فیلتر اتصال پمپOR 25X2.4 EPDM..

اورینگ داخل سوپاپ فشارشکن۱٫۷۸×۸٫۷۳ ای پی دی ام ۱۰۸ برازیلیا / بتزرا / فائما / لاسپازیاله

اورینگ داخل سوپاپ فشارشکن۱٫۷۸×۸٫۷۳ ای پی دی ام ۱۰۸ برازیلیا / بتزرا / فائما / لاسپازیاله

اورینگ داخل سوپاپ فشارشکن۱٫۷۸×۸٫۷۳ ای پی دی ام ۱۰۸ برازیلیا / بتزرا / فائما / لاسپازیاله7496003 Bezzera 00836.0.00.02 Brasilia..

اورینگ داخل سوپاپ یکطرفه چیمبالی ای پی دی ام ۲٫۶۲×۹٫۱۹ اور۱۱۹

اورینگ داخل سوپاپ یکطرفه چیمبالی ای پی دی ام ۲٫۶۲×۹٫۱۹ اور۱۱۹

اورینگ داخل سوپاپ یکطرفه چیمبالی ای پی دی ام ۲٫۶۲×۹٫۱۹ اور۱۱۹..

اورینگ داخل شیر آب و بخار بتزرا ۹٫۹۲×۲٫۶۲اور۱۱۲ ای پی دی ام

اورینگ داخل شیر آب و بخار بتزرا ۹٫۹۲×۲٫۶۲اور۱۱۲ ای پی دی ام

اورینگ داخل شیر آب و بخار بتزرا ۹٫۹۲×۲٫۶۲اور۱۱۲ ای پی دی ام 9,92X2,62MM OR112 EPDM 80SH7496016 Bezzera7496076 Bezzera23588.0.00.02 Brasilia..

اورینگ داخل شیر آب و بخار برازیلیا ۲٫۶۲×۱۲٫۳۷ میلیمتر

اورینگ داخل شیر آب و بخار برازیلیا ۲٫۶۲×۱۲٫۳۷ میلیمتر

اورینگ داخل شیر آب و بخار برازیلیا ۲٫۶۲×۱۲٫۳۷ میلیمتر..

اورینگ داخل شیر آب و بخار فائما و چیمبالی  ۲٫۷×۱۰٫۵۰ میلیمتر

اورینگ داخل شیر آب و بخار فائما و چیمبالی ۲٫۷×۱۰٫۵۰ میلیمتر

اورینگ داخل شیر آب و بخار فائما و چیمبالی ۲٫۷×۱۰٫۵۰ میلیمتر..

اورینگ داخل شیر آب و بخار لاسپازیاله و برازیلیا ۲٫۶۲×۲۰٫۶۳

اورینگ داخل شیر آب و بخار لاسپازیاله و برازیلیا ۲٫۶۲×۲۰٫۶۳

اورینگ داخل شیر آب و بخار لاسپازیاله و برازیلیا ۲٫۶۲×۲۰٫۶۳..

اورینگ داخل شیر برقی ۱٫۷۸×۰۷×۶ میلیمتر

اورینگ داخل شیر برقی ۱٫۷۸×۰۷×۶ میلیمتر

اورینگ داخل شیر برقی ۱٫۷۸×۰۷×۶ میلیمترOR 6,07X1,78 VITON® OR105 -OR SOLENOID VALVE..

اورینگ داخل مهره اتصال نازل بخار کونتی و سیمونلی

اورینگ داخل مهره اتصال نازل بخار کونتی و سیمونلی

اورینگ داخل مهره اتصال نازل بخار کونتی و سیمونلیOR 13,6X2,7 EPDM 70SH R11..

اورینگ داخل هد گروپ آستوریا ۱۷٫۸۶×۲٫۶۲ میل

اورینگ داخل هد گروپ آستوریا ۱۷٫۸۶×۲٫۶۲ میل

اورینگ داخل هد گروپ آستوریا ۱۷٫۸۶×۲٫۶۲ میل ای پی دی ام..

اورینگ داخل هدگروپ وگا ۳٫۵۳×۲۵٫۸ ای پی دی ام

اورینگ داخل هدگروپ وگا ۳٫۵۳×۲۵٫۸ ای پی دی ام

اورینگ داخل هدگروپ وگا ۳٫۵۳×۲۵٫۸ ای پی دی ام ..

اورینگ داخل هدگروپ چیمبالی ام۲۰ مدل اهرمی

اورینگ داخل هدگروپ چیمبالی ام۲۰ مدل اهرمی

اورینگ داخل هدگروپ چیمبالی ام۲۰ مدل اهرمی ۲٫۶۲×۵۶٫۸۲ ای پی دی ام..

اورینگ دور شفت داخل سوپاپ آب و بخار برازیلیا

اورینگ دور شفت داخل سوپاپ آب و بخار برازیلیا

اورینگ دور شفت داخل سوپاپ آب و بخار برازیلیاای پی دی ام اندازه ۱٫۷۸×۴٫۴۷..

اورینگ سری نازل بخار فائما ۱٫۷۸×۸٫۷۳ میلیمتر

اورینگ سری نازل بخار فائما ۱٫۷۸×۸٫۷۳ میلیمتر

اورینگ سری نازل بخار فائما ۱٫۷۸×۸٫۷۳ میلیمترOriginal cod. 400301000. Suitable to original Faema spouts and Faema M1...

اورینگ سیلیکون شیربرقی

اورینگ سیلیکون شیربرقی

اورینگ سیلیکون شیربرقی 6,07X1,78 MM..

اورینگ سیلیکونی داخل شیر آب و بخار سیمونلی

اورینگ سیلیکونی داخل شیر آب و بخار سیمونلی

اورینگ سیلیکونی داخل شیر آب و بخار سیمونلیOR 3,68X1,78 SILICONE OR102 AN2 2015..

اورینگ شفت داخل سوپاپ یکطرفه فائما ای۹۱

اورینگ شفت داخل سوپاپ یکطرفه فائما ای۹۱

اورینگ شفت داخل سوپاپ یکطرفه فائما ای۹۱ جنس وای تونTap E91/DUE shaft or, anti avcuum valve or - s.steel rod..

اورینگ فلنج نشانگر سطح آب فائما مدل پی۴ اندازه ۳٫۶×۲۳ میلیمتر

اورینگ فلنج نشانگر سطح آب فائما مدل پی۴ اندازه ۳٫۶×۲۳ میلیمتر

اورینگ فلنج نشانگر سطح آب فائما مدل پی۴ اندازه ۳٫۶×۲۳ میلیمتر..

اورینگ ۱٫۷۸×۶٫۷۵ وایتون -اور ۱۰۶ چیمبالی / پاوونی

اورینگ ۱٫۷۸×۶٫۷۵ وایتون -اور ۱۰۶ چیمبالی / پاوونی

اورینگ ۱٫۷۸×۶٫۷۵ وایتون -اور ۱۰۶ چیمبالی / پاوونیOriginal cod. 401371000..

اورینگ ۱٫۷۸×۷٫۶۵ میل داخل شیرآب جوش فائما / سنمارکو/ وگا

اورینگ ۱٫۷۸×۷٫۶۵ میل داخل شیرآب جوش فائما / سنمارکو/ وگا

اورینگ ۱٫۷۸×۷٫۶۵ میل داخل شیرآب جوش فائما / سنمارکو/ وگا ای پی دی ام اور۱۰۷ - اور۲۰۳۱..

اورینگ ۲٫۶۲×۱۵٫۵۴ وایتون سنرمو / فائما / ام۵۳-۱

اورینگ ۲٫۶۲×۱۵٫۵۴ وایتون سنرمو / فائما / ام۵۳-۱

اورینگ ۲٫۶۲×۱۵٫۵۴ وایتون سنرمو / فائما / ام۵۳-۱..

نمايش 1 تا 24 از 30 (2 صفحه)